ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΙ;

 

Κανένα πτυχίο δεν εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση στον κάτοχο του, αλλά του δίνει περισσότερες) δυνατότητες για καριέρα στο επάγγελμα που έχει σπουδάσει.

 Έτσι και ο πτυχιούχος των ΕΠΑ.Σ έχει τις παρακάτω δυνατότητες:
*
       Να εργαστεί σαν ελεύθερος επαγγελματίας στο επιλεγμένο επάγγελμα.

*       Να εργαστεί στον δημόσιο τομέα σε θέση αντίστοιχης ειδικότητας.

*       Να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ισότιμα με άλλους πτυχιούχους από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*       Να γραφτεί με προτεραιότητα σε ΙΕΚ.

*       Να εξασκήσει το επάγγελμα του σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

          ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 Ο παρακάτω υπερσύνδεσης οδηγεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠ που είναι στην χώρα μας ο αρμόδιος οργανισμός για την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων .

 http://www.oeek.gr/html/spoudes_epaggelmatika_dikaiwmata.shtml

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ΕΠΑ.Σ είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων πτυχίου επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 συμπίπτουν δηλαδή με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Β Κύκλου των ΤΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

ΠΔ Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Θερμοϋδραυλικών.      Π.Δ. 112/17-10-2012 (ΦΕΚ 197-17/10/12) Π.Δ. 55/1-3-00 (ΦΕΚ 44 Α'/00)

ΠΔ Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνικών Αερίων Καυσίμων  Π.Δ. 114 / 17/10/2012 (ΦΕΚ 199- 17/10/12)

Π.Δ Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ηλεκτρολόγων             Π.Δ. 50/03 (ΦΕΚ Α 50/3-3-03) Π.Δ. 252/88 (ΦΕΚ 106 Α)

Π.Δ Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου    ΠΔ 4/2000

 Π.Δ Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κομμωτών                   ΠΔ 133/2005

Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνιτών εργαλειομηχανών CNC Ν.1575/85 (ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85)Αρθρο 18 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

 Αντιστοιχίες ειδικοτήτων ΕΠΑΣ και ειδικοτήτων ΤΕΕ Β’ κύκλου

Ειδικότητες Επαγγελματικών

Σχολών Ε.Π.Α.Σ.

Ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου

Εργαλειομηχανών CNC

Εργαλειομηχανών CNC

Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

Κτιριακών Έργων

Κτιριακών Έργων

Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

Αργυροχρυσοχοΐας

Αργυροχρυσοχοΐας

Επιπλοποιίας

Επιπλοποιίας

Κεραμικής-Πηλοπλαστικής

Κεραμικής-Πηλοπλαστικής

Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας

Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας

Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης

Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης

Βοηθών Οδοντοτεχνιτών

Βοηθών Οδοντοτεχνιτών

Βοηθών Φυσιοθεραπευτών

Βοηθών Φυσικοθεραπευτών

Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Βοηθών Φαρμακείων

Βοηθών Φαρμακείων

Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού

Ελέγχου Υλικών

Χημικών Εργαστηρίων και

Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών

Αισθητικής Τέχνης

Αισθητικής Τέχνης

Κομμωτικής Τέχνης

Κομμωτικής Τέχνης

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, για όσες από τις παραπάνω ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου υφίστανται επαγγελματικά δικαιώματα αυτά μεταφέρονται χωρίς διαφοροποιήσεις στις αντίστοιχες ειδικότητες των Ε.Π.Α.Σ. Σε ότι αφορά τις ειδικότητες "Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών" των Επαγγελματικών Σχολών (Ε.Π.Α.Σ.), "Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων" των Επαγγελματικών Σχολών (Ε.Π.Α.Σ.), "Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης" (Ε.Π.Α.Σ.) και "Αμαξωμάτων" (Ε.Π.Α.Σ.) το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και θα εξεταστεί σε συνεννόηση με εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα.

Εκτός από την πρόσβαση στις άδειες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 41 (ΦΕΚ 16/Α’/1988), οι πτυχιούχοι ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή Τομέα Μηχανολογικού, καταχωρούνται στα μητρώα των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Ν.Δ. 580/1970 ή ισοτίμων πτυχίων ειδικότητας Μηχανολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 6422/1934 και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση του Νόμου αυτού.

Εξαίρεση αποτελούν οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών) του Ν. 1566/1985(ΦΕΚ 167/Α’/1985) ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή Τομέα Αυτοκινήτων και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ίδιας ειδικότητας.

 

Ολες οι ειδικότητες του Μηχανολογικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α’/22-10-01) :

1)       Βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων

2)       Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής προϋπηρεσία + εξετάσεις)

3)       Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής προϋπηρεσία)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ –ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Συντηρητών κεντρικής θέρμανσης

 

Π.Δ.87/96(ΦΕΚ72/Α΄/25-4-96)

 

1)       Τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (πτυχίο)

2)       Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (άδεια τεχνίτη, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)

3)       Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, 1.000 ημ/θια – εκ των οποίων 200 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)

4)       Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (πτυχίο, άδεια τεχνικού 2ης ειδ/τας, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις της 1ης ή 2ης ειδικ/τας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης, εξετάσεις)

 

Π.Δ. 55/2000

(ΦΕΚ 44/Α΄/1-3-2000)

 

Π.Δ. 112/17-10-2012 (ΦΕΚ 197-17/10/12)

Εφόσον προέρχεται από την ειδικότητα «Θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων» του Α’ κύκλου σπουδών, ο υποψήφιος έχει πρόσβαση στις παρακάτω άδειες :

1)       Αδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού (πτυχίο)

2)       Αδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια βοηθού, 750 ημ/θια – 500 στην ειδ/τα, εξετάσεις ή πτυχίο, 625 ημ/θια – 375 στην ειδ/τα, εξετάσεις)

3)       Αδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια Α’ τάξης, 750 ημ/θια, εξετάσεις ή πτυχίο, 1.375 ημ/θια – 1.125 στην ειδικότητα, εξετάσεις)

4)       Αδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια Β’ τάξης, 750 ημ/θια ή πτυχίο, 2.125 ημ/θια – 1.875 στην ειδικότητα, εξετάσεις)

 

Ν. 1575/85
(ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85)

 

Αρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

1)       Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

2)       Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

3)       Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

4)       Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

5)       Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

6)       Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)

7)       Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

8)       Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)

9)       Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Ηλεκτρολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα.

Εκτός από την πρόσβαση στις άδειες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 41 (ΦΕΚ 16/Α’/1988), στους πτυχιούχους ειδικότητας ή κατεύθυνσης ή Τομέα Ηλεκτρολογικού των Τ.Ε.Λ. (άρα και των Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών), χορηγούνται οι επαγγελματικές άδειες Ηλεκτροτεχνίτη Α΄, Γ΄, Δ΄, και ΣΤ΄ ειδικότητας.

Αναλυτικότερα οι παραπάνω άδειες έχουν ως εξής:

Α΄ ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Φωτισμού.

Γ΄ ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Κίνησης.

Δ΄ ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Ανελκυστήρων.

ΣΤ΄ ειδικότητα : Α) Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών –Υποσταθμών.

 Β) Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων Δικτύων.

 Γ) Ηλεκτροτεχνίτης Υπόγειων Δικτύων.

Σε κάθε μια από τις τέσσερις (4) παραπάνω ειδικότητες αδειών, και ύστερα από ανάλογη κατά περίπτωση προϋπηρεσία, οι πτυχιούχοι του Ηλεκτρολογικού Τομέα παίρνουν αντίστοιχες άδειες Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων διαφόρων βαθμίδων.

Εξαίρεση αποτελούν οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών) του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α’/1985) ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή Τομέα Αυτοκινήτων και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ίδιας ειδικότητας.

 

Ολες οι ειδικότητες του Ηλεκτρολογικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) :

1)       Βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων

2)       Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία + εξετάσεις)

3)       Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής πρ/σία)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ –ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Εγκαταστάσεων κτιρίων και βιομηχανικών χώρων

Π.Δ. 160/80 (ΦΕΚ 44/Α’/22-2-1980)

1)       Βοηθού Tεχνουργού (πτυχίο, εξετάσεις)

2)       Τεχνουργού (πτυχίο, 75 ημ/θια πρ/σία, εξετάσεις)

3)       Βοηθού Χειριστού Φωτιστικών Σωμάτων (πτυχίο, χωρίς εξετάσεις)

4)       Χειριστού Φωτιστικών Σωμάτων (πτυχίο, εξετάσεις)

5)       Ηλεκτρολόγου – Χειριστού Φωτιστικών Σωμάτων (πτυχίο, 1 ταινία μεγ. μήκους ή 30 ημ/θια ως Χειρ. Φωτ. Σωμ., εξετάσεις)

Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85)

 

Αρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι άδειες αυτές χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

1)       Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

2)       Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

3)       Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

4)       Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

5)       Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ –ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Βοηθών Φαρμακείων

(Τροποποίηση Π.Δ. 6/2000, ΦΕΚ 8/Α΄/19-1-2000). Για τελικές υπογραφές.

Βοηθός φαρμακείου (1 έτος πρακτ. άσκηση σε φαρμακείο, εξετάσεις)

Βοηθών Οδοντοτεχνιτών

Ν. 1666/88 (ΦΕΚ 200/Α΄/ 15-12-88)

Αδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη (3ετής πρ/σία, εξετάσεις)

Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής

 

Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής

 

Βοηθών Φυσικοθεραπευτών

Επανενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω διυπουργικής επιτροπής

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ –ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Κομμωτικής Τέχνης

Π.Δ. 133/2005

ΦΕΚ 193/Α΄/02-09-2005

1)       Κουρέα (πτυχίο)

2)       Κομμωτή (πτυχίο + 9μηνη πρ/σία)

3)       Κουρέα Α’ (1 έτος πρ/σία κουρέα/κομμωτή +εξετάσεις)

4)       Κομμωτή Α’ (1 έτος πρ/σία κομμωτή/κουρέα + εξετάσεις)

5)       Τεχνίτη περιποίησης χεριώ και ποδιών (9μηνη προ/σία + εξετάσεις)

Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Α/27-10-2005)

Άδεια κομμωτή/κομμώτριας για κινηματογράφο ή τηλεόραση

Αισθητικής Τέχνης

Υπ. Αποφ.
Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Α/27-10-2005)

1. Άδεια Βοηθού Μακιγιέρ/Μακιγιέζ για κινηματογρ. ή τηλεόρ.: με εξετάσεις

2. Άδεια Μακιγιέρ/Μακιγιέζ (εξετάσεις +6 κινηματ.ταιν. μεγ.μήκ. ή εξετάσεις+1200 ημερομ. σε τηλ.παραγ. ως βοηθοί Μακιγιέρ/Μακιγιέζ)

Υ.Α. Α5/2005

(ΦΕΚ 749/Β’/19-5-99)

Βοηθητικό προσωπικό σε μονάδες αισθητικής